SKAKELING MET DIE SKOOLHOOF EN DIE PERSONEEL


Skakel asseblief vir 'n afspraak indien u iets met die skoolhoof of 'n leerkrag wil bespreek.STRAATADRES
Laerskool Mikro
Spruitstraat
Mikropark
Kuilsrivier
7580
POSADRES:
Posbus 53
Kuilsrivier
7579
KONTAKNOMMERS:

TELEFOON: +27 21 903-2126 (Weeksdae 07h30 - 15h00)
FAKS: +27 21 903-2523
E-POS:

Algemeen: info@laerskoolmikro.co.za
Hoof: lmouton@laerskoolmikro.co.za