Donderdag - 30 April 2020

< Terug na Kwartaal 2 - Week 2 beplanning

Huistaal

Belangrik:

Kies "Enable macros" wanneer die PowerPoint leêr oopmaak.

Wiskunde

Lewensvaardigheid

LV: Kreatiewe kunste

LV: Uitvoerende kunste en motoriek