Maandag - 18 Mei 2020

< Terug na Kwartaal 2 - Week 5 beplanning

Afrikaans

Hulpbronne

English FAL

Resources

English Home Language

Resources

Wiskunde

Hulpbronne

Aktiwiteit

Inhoudsvakke

NWT

Onthou:

Alle leerders kan Die Wolkskool GRATIS gebruik tot 30 Junie 2020

Kyk die volgende interessante videos oor hoe glas gemaak word
Kyk die volgende interessante videos oor hoe papier gemaak word
Kyk die volgende interessante videos oor hoe plastiek gemaak word

Leerderondersteuning