Donderdag - 30 April 2020

< Terug na Kwartaal 2 - Week 2 beplanning

Afrikaans

English FAL

English Home Language

Wiskunde

Hulpbronne

Wolkskool

2.4b Vermenigvuldiging + deling – vermenigvuldiging metodes

Onthou:

Alle leerders kan Die Wolkskool GRATIS gebruik tot 30 Junie 2020

Aktiwiteit

Inhoudsvakke

SW: GEOGRAFIE

LV: PSW