Woensdag - 29 April 2020

< Terug na Kwartaal 2 - Week 2 beplanning

Afrikaans

English FAL

English Home Language

Wiskunde

Hulpbronne
Wolkskool

1.3a Vermenigvuldiging + deling – Inleiding

1.3b Vermenigvuldiging + deling Vermenigvuldigingmetodes

Onthou:

Alle leerders kan Die Wolkskool GRATIS gebruik tot 30 Junie 2020

Aktiwiteit

Inhoudsvakke

SW: GESKIEDENIS

LV: SANG