Donderdag - 23 April 2020

< Terug na Kwartaal 2 - Week 1 beplanning

Afrikaans

English FAL

English Home Language

Wiskunde

Hulpbronne

Aktiwiteit

VOORBEELD nr. 1(a) en 2(a):

1(a)Afrond tot naaste 10

2 123 + 371 ≈ 2 120 + 370 ≈ 2 490

2(a): Afrond tot naaste 100

2 123 + 371 ≈ 2100 + 400 ≈ 2 500

LV PSW

LV Skeppende Kunste