Donderdag - 21 Mei 2020

< Terug na Kwartaal 2 - Week 5 beplanning

Wiskunde

Nuwe konsepte

Afrikaans

Engels

Phonics

Sight words

Language structure

Reading and writing

Lewensvaardigheid