Graad R


31 Augustus 2020

Liewe Graad R-Ouers

Welkom terug! Ons wil net graag die volgende sake onder u aandag bring rakende die nuwe roetine by die skool.

Beplanning

Vir die 5 dae wat die leerder tuis bly, het hy/sy die volgende werk wat vasgelê moet word. Ons het dit in die vorm van ‘n “check list” gemaak sodat u self kan tred hou met hoeveel julle die dag kon voltooi. Ons sou aanraai dat 2 tot 3 items per afdeling voltooi moet word om by te kan bly.

Rooiboeke

Die DBO Rooiboeke kan tuis bly. Ons gaan slegs tuis daarin werk. Dit is nie nodig dat die leerder dit in hul tasse ronddra nie.

Spogboeke

Slegs leerders met kommorbiditeite se spogboeke is huis toe gestuur. Op die beplanning sal ons aandui watter werk voltooi moet word.

Nasienwerk

Geen nasienwerk word deur opvoeders gedoen nie, want ons moet die verspreiding van kieme beperk. (Slegs assesseringstake sal deur die opvoeders nagesien word – streng maatreëls sal gevolg word.) Daar is geen vereistes waarvolgens die rooiboeke of groenboeke gemerk moet word nie.

Luister en Leer (groenboeke)

Om die verspreiding van kieme te keer, kan ons geen groenboeke hanteer nie. Dit is u verantwoordelikheid om soos die beplanning uiteensit die werk op datum te hou.

Maskers en Skerms ("Shields")

Leerders moet asb. ‘n ekstra, gemerkte masker saambring skool toe. Die maskers raak nat en veroorsaak ‘n ongemaklikheid. Die leerders mag tydens klastyd hul skerms (“shields”) dra, maar moet steeds ‘n materiaal masker by die skool hê, want sodra die leerder by die skool aankom, die klas verlaat en buite speel moet hy hierdie masker dra.

Afwesigheid

Ons moet baie streng werk met afwesigheid in hierdie tydperk. Daarom die volgende versoek: Indien u kind (as dit natuurlik sy/haar dag is om skool toe te kom) afwesig is, moet u asb. dadelik die opvoeder in kennis stel oor die rede vir u kind se afwesigheid op daardie spesifieke dag. ‘n Mediese sertifikaat sal verlang word, indien u leerder vir ‘n geruime tyd afwesig is. Leerders met kommorbiditeite sal afwesig gemerk word, indien u nie met die klasopvoeder in kontak tree in die verband nie of uitstaande WKOD vorms wat aandui dat die leerder ‘n hoë risiko is.

ONTHOU OM ELKE DAG DIE LEERDER SE SIFTINGSVRAELYS VOLLEDIG TE VOLTOOI VOORDAT HY/SY SKOOL TOE KOM, GETEKEN EN MET DIE KORREKTE DATUM

Vriendelike groete

Graad R-Opvoeders