Graad 5


Beste Graad 5 -ouer(s)

Ons stuur hierdie brief aan u met die hoop dat dit nog goed gaan met u en jul families en dat julle die kosbare tyd saam met jul families geniet. Weens die feit dat die inperkingstyd verleng is, stuur ons vanaf vandag (Maandag, 20 April 2020) vir julle weeklikse werk wat daagliks behandel en voltooi moet word. Die fokus is hoofsaaklik op Wiskunde, Afrikaans en Engels, maar daar word elke dag werk vir ‘n spesifieke inhoudsvak gegee (sien die aangehegde rooster). Ons wil die leerders graag bekendstel aan nuwe inhoude van elke vak. Die werk sal weekliks (elke Maandagoggend voor 09:00) beskikbaar wees en u kan Dinsdae, tussen 09:00 en 11:00, ‘n e-pos aan u klasonderwyser stuur indien u enige vrae oor die week se werk het.

Let wel:

  • Die werk word nie in hul Mikro werkboeke gedoen nie.

  • Voltooi alle werk in ‘n dun lyntjies werkboek. U kan ‘n werkboek vir elke vak aanskaf OF een werkboek in verskillende afdelings verdeel. Probeer asseblief om vakinhoude bymekaar te hou.

  • Ouers moet asseblief daagliks hul kinders se werk kontroleer en merk. Memorandums sal aan julle voorsien word. Hierdie is uitdagende tye waarin ons almal hande moet vat, saam moet staan en probeer om positief te bly. Sterkte met week 1 van 'tuisonderrig'!

Groetnis

Graad 5 - opvoeders

Onthou

Gebruik Acrobat Reader om die PDF-leêrs te lees.

Ons gebruik YouTube vir die video's, maak asseblief seker dat u toegang tot YouTube het om die video's te kyk.