Graad 3


23 Junie 2020

Geagte ouers

Ek wil graag hierdie brief begin met ‘n woord van dank aan elke ouer wat in die afgelope weke moeite gedoen het met hul kind se skoolwerk wat huis toe gestuur is. Ons besef dat dit vir u ‘n groot uitdaging was/is, maar u kan dit sien as ‘n belegging in u kind se toekoms. Niemand van ons weet hoe lank die effek van COVID-19 nog ‘n uitwerking op ons lewens gaan hê nie. Ons kan egter net elke dag die beste doen wat ons kan om ons kinders deur hierdie tyd te begelei.

Die skool se Beheerliggaam moes die skool se begroting aan die begin van hierdie grendeltyd hersien. Dit is met baie omsigtigheid gedoen, aangesien ons baie bewus was en steeds is, van die impak wat die grendeltyd op u as ouers se omstandighede het. Juis om hierdie rede is ons dankbaar vir elke ouer wat steeds aanhou skoolfonds betaal. Ons versoek dat u asseblief onverwyld met die finanskantoor sal skakel indien u enige navrae oor skoolfondsbetaling het.

Skole is die opsie gebied om aansoek te doen om die terugkeerdatums van grade te vervroeg, ten einde kinders vroeër terug op die skoolbanke te kry. Daar was voorwaardes verbonde aan die goedkeuring van só ‘n versoek en sommige skole se aansoek is goedgekeur en ander s’n afgekeur. Die Beheerliggaam het verlede week weer na dié opsie gekyk om sommige grade vroeër te laat terugkeer skool toe as die datums van 6 Julie (grade R, 1, 2,3,6) en 3 Augustus (grade 4 en 5) wat deur die Onderwysdepartement voorgeskryf is. Heelwat faktore is in ag geneem en daar is besluit om te hou by die voorgeskrewe datums. Die veiligheid van ons kinders, is ons eerste prioriteit. Ons het ook die praktiese uitvoerbaarheid van die ontvangs van ‘n groter hoeveelheid kinders by die skool oorweeg. Ons glo die besluit is in almal se belang.

Let asseblief op die volgende: Afstandsleer vir gr. R tot 3 en gr. 6 stop op Vrydag, 26 Junie 2020. Dit sal vir die leerders, ouers en onderwysers in die daaropvolgende week (29 Junie 2020 – 3 Julie 2020) geleentheid vir ‘n blaaskans gee, voordat hierdie leerders op Maandag, 6 Julie 2020 terugkeer skool toe.

Ons graad 7’s het vandag hul Mikro-maskers ontvang en hulle is baie trots daarop. Let daarop dat die maskers 3 lae bevat soos voorgeskryf. Daar is aan die gr. 7`s gekommunikeer hoe die masker hanteer moet word nl. dat die masker eers met seep en warm water gewas moet word, voordat dit gedra mag word.

Hierdie versoek sal ook aan al die ander grade gerig word. Al die leerders vanaf gr. R tot 6 sal hul maskers met hul terugkeer skool toe, ontvang. Ek wens vir almal ‘n voorspoedige week toe.

Vriendelike groete

L.C. Mouton

SKOOLHOOF