Graad 2


Liewe Graad 2 –Ouers

Welkom terug na die lang tydperk tuis! Ons wil net graag die volgende sake onder u aandag bring rakende die nuwe roetine by die skool.

Beplanning

U ontvang twee-weekliks ‘n beplanningsboekie wat 10 dae se skool- en huiswerkbeplanning bevat. Hou asb. streng by hierdie beplanning! Doen slegs die werkvelle wat aangedui word op die beplanning. Dit gaan baie sleg wees vir ‘n leerder om in die klas te sit as ons ‘n takie doen en dan het hy/sy dit reeds tuis gedoen omdat hulle nie die beplanning gevolg het nie.

Rooiboeke

Die DBO Rooiboeke kan tuis bly. Ons gaan slegs tuis daarin werk. Dit is nie nodig dat die leerder dit in hul tasse ronddra nie.

Afrolboekies

Die leerders ontvang twee-weekliks ‘n afrolboekie waarin hulle tuis én in die klas gaan werk. Hierdie boekie moet elke dag in hul huiswerkflippies wees, want ons gaan daagliks daarin werk by die skool. Nasienwerk word deur die ouers gedoen soos ons die takies voltooi.

Spogboeke

Die leerders moet daagliks sorg dat hul spogboeke in hul tasse is. Ons gaan in die klas daarin werk en dit word dan tuis nagesien deur die ouers.

Nasienwerk

Geen nasienwerk word deur opvoeders gedoen nie, want ons moet die verspreiding van kieme beperk. (Slegs assesseringstake sal deur die opvoeders nagesien word – streng maatreëls sal gevolg word.) Ons wil asb. vra dat u as ouers daagliks na u kind se skool- en huiswerk sal kyk. U is welkom om dit na te sien soos dit vir u gerieflik is – daar is nie spesifieke voorskrifte vir hoe of waarmee u die nasienwerk moet doen nie. Ons voel net dit is sinneloos om werk te doen en niemand wys die leerder op sy/haar foute nie. Die memorandums vir die afrolboekies en die spogboeke word twee-weekliks op die e-portaal gelaai indien u dit nodig het. (Moenie bekommerd wees indien u kind se spogboek se uitleg effens verskil van die memorandum nie – die memorandums sal u help met antwoorde en ook om seker te maak die leerders se Skrif is bv. in die korrekte lyne geskryf.)

Lees

Om die verspreiding van kieme te keer, kan ons geen leesboekies huis toe stuur nie. Leesstukke sal uitgetik word en deel vorm van die afrolboekie.

e –Portaal

Die e-portaal gaan voort vir die Graad 2 – leerders. Aangesien u die beplanning en afrolwerk reeds vanaf die skool ontvang in ‘n harde kopie, gaan u heel moontlik nie so dikwels die e-portaal gebruik soos die afgelope grendeltyd nie. Slegs die memorandums van die spogboeke en die afrolboekies en ook skakels na Youtube video’s wat van toepassing is op die week se werk gaan op die e-portaal gelaai word. Die video’s is nie verpligtend nie – dit bly steeds verrykende hulpmiddels vir dié wat wel daarvan gebruik wil maak.

Maskers

Elke leerder ontvang vandag 3 maskers – 2 vanaf die onderwysdepartement en 1 vanaf Laerskool Mikro. Was asb. eers hierdie maskers voordat u dit gebruik.

Afwesighede

Ons moet baie streng werk met afwesighede in hierdie tydperk. Daarom die volgende versoek: Indien u kind (as dit natuurlik sy/haar dag is om skool toe te kom) afwesig is, moet u asb. dadelik die opvoeder in kennis stel oor die rede vir u kind se afwesigheid op daardie spesifieke dag.

ONTHOU OM ELKE DAG DIE LEERDER SE SIFTINGSVRAELYS VOLLEDIG TE VOLTOOI VOORDAT HY/SY SKOOL TOE KOM!

Vriendelike groete

Graad 2 –Opvoeders